Buildrager


C H E S S     I S     O U R     W O R L D

K S F A H

Koninklijke Schaak Federatie Antwerpens Handel

haceeĀ© All Rights Reserved


BUILDRAGER 2019-2020

BuildragersBeeldjes
Buildrager2019 TheoLavet
Theo Lavet
Buildragers 2019
Buildrager2019Menu
Buildrager2019Schaakafdeling
SchaakafdelingBuildrager2019
SchaakafdelingMet TheoLavet

De Heer Theo Lavet werd dit jaar door het bestuur voorgedragen als Buildrager voor de Afdeling Schaken. Hierboven Theo in het midden, samen met de overige Buildragers van de andere Afdelingen. Hieronder de volledige motivatie.