SYSTEMEN/PUNTEN

SYSTEMEN/PUNTEN

KEIZERSYSTEEM

De resultaten in de competitie worden omgerekend (via het systeem Keizer) zodat er een tussenstand volgt na elke ronde.

Aan de hand van die tussenstand en de aanwezigen bij de volgende ronde wordt de indeling berekend.

In een grote groep heb je dan elke week een andere tegenstander, het hele seizoen door.

In kleinere groepen (clubs) zal je vaker tegen dezelfde tegenstander spelen.

Nieuwkomers kunnen makkelijk ingeschaald worden.


MEERKAMPEN

Je speelt in een groep (4-6-8-10-12-14-kamp of meer) en volgens een vast schema speel je tegen iedereen één keer.

Meestal speel je een enkelvoudige meerkamp, zodat je tegen iedereen één keer speelt.

Soms speel je tegen iedereen twee keer (met wit en zwart) en dan spreken we over een dubbelrondige meerkamp.


ZWITSERS SYSTEEM

Bij toernooien volgens het Zwitsers systeem wordt na elke ronde de rangslijst opgemaakt en speel je in de volgende ronde tegen iemand die -ongeveer- evenveel punten heeft.

In de regel zijn de meeste Zwitserse toernooien 7 of 9 rondes lang: het deelnemersaantal is van belang hoeveel rondes nuttig zijn om te verspelen.

Bij de eindstand wordt bij gelijk eindigen vaak naar 'weerstandspunten', 'sonnebornberger' of 'progressieve score' gekeken om een rangorde te bepalen.


WEERSTANDSPUNTEN

Bij weerstandspunten tel je de behaalde punten van je tegenstanders bij elkaar op.

Het geeft aan hoe sterk jou tegenstand is geweest, hoeveel 'weerstand' jij hebt gehad tijdens het toernooi.

Een voorbeeld: Jan speelt tegen Jeroen (7 punten in de eindstand), Louis (8) en Frank (6,5).

Jan heeft dan 7+8+6,5 = 21,5 weerstandspunten


SONNEBORN-BERGER-PUNTEN

Sonneborn-Berger-Punten berekenen 'hoe goed je hebr gespeeld tegen wie'.

Als je wint van iemand hoog in het toernooi levert dat meer SB-punten op dan dat je van de hekkensluiter wint.

Bijvoorbeeld; Dimitri wint van John (8 punten in de eindstand) en Guy (7,5 punten), speelt remise tegen Erik (8) en verliest van Danny (6).

Dimitri heeft dan 1x8 + 1x7,5 + 0,5x8 + 0x6 = 19,5 SB-punten


PROGRESSIEVE SCORE

Dit is je score na elke ronde gespeeld.

Speel je vanaf de eerste ronde in de top, dan krijg je een hoge PS-score, kom je vanuit de staart dan heb je een mindere PS-score dan iemand die de hele tijd in de top speelt.

Oftewel: Progressieve Score geeft aan waar (tegen wie) jij gespeeld hebt in het toernooi.

Voorbeeld: Gari wint de eerste 8 ronden en verliest de laatste, Max verliest de eerste ronde en wint de rest.

Beiden scoren 8 uit 9 partijen, maar de progressieve score is in het voordeel van Max:

Gari     1+2+3+4+5+6+7+8+8 = 44 PS

Max     0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36 PS